Projekt Eko Hiše: Brezovica 01.2

Projekt Eko Hiše: Brezovica 01.2Lokacija: Brezovica pri Ljubljani

Tip: enostanovanjska hiša

Leto projekta/izvedbe: 2016/-

Velikost gradbene parcele: 559 m2

Velikost objekta (neto bivalna površina):

garaža 46,60 m2; pritličje 114,06 m2;

mansarda možnih dodatnih 160 m2

Etažnost: P+M (pritličje + mansarda)

Avtor arhitekture in zunanje ureditve:

Toplak Miha

Konstrukcija/način gradnje: klasična gradnja

Klient: projekt Bivanje+

Status: IP – idejni projekt