Projekt 2 Eko Hiši: Dol 01

Projekt 2 Eko Hiši: Dol 01Lokacija: Dol pri Ljubljani

Tip: 2 x enostanovanjska hiša

Leto projekta/izvedbe: 2017/-

Velikost gradbene parcele: 650 m²

Velikost objekta (neto bivalna površina):

2 x 115,71 m²

Etažnost: P+N (pritličje + nadstropje)

Avtor arhitekture in zunanje ureditve:

Toplak Miha

Konstrukcija/način gradnje: skeletna lesena

Klient: zasebni

Status: PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja