Projekt Enostanovanjska Hiša: Zalog pri Cerkljah 01

Projekt Enostanovanjska Hiša: Zalog pri Cerkljah 01Lokacija: Zalog pri Cerkljah

Tip: enostanovanjska hiša

Leto projekta/izvedbe: 2015/2016

Velikost gradbene parcele: 508 m²

Velikost objekta (neto bivalna površina):

105,60 m²

Etažnost: P+M (pritličje + mansarda)

Avtor arhitekture in zunanje ureditve:

Toplak Miha

Konstrukcija/način gradnje: opečna gradnja

Klient: zasebni

Status: realizirano do IV. Faze