Projekt Enostanovanjska Hiša: Zalog pri Cerkljah 02

Projekt Enostanovanjska Hiša: Zalog pri Cerkljah 02Lokacija: Zalog pri Cerkljah

Tip: enostanovanjska hiša

Leto projekta/izvedbe: 2016/2017

Velikost gradbene parcele: 482 m²

Velikost objekta (neto bivalna površina):

121,18 m²

Etažnost: P+M (pritličje + mansarda)

Avtor arhitekture in zunanje ureditve:

Toplak Miha

Konstrukcija/način gradnje: masivna lesena CLT (križno lepljene plošče)

Klient: zasebni

Status: objekt dokončan