Projekt Eko Hiša: Zapoge 01

Projekt Eko Hiša: Zapoge 01Lokacija: Zapoge pri Ljubljani

Tip: enostanovanjska hiša

Leto projekta/izvedbe: 2018/-

Velikost gradbene parcele: 649 m²

Velikost pripadajočega kmetijskega zemljišča:

307 m²

Velikost objekta (neto bivalna površina):

189,79 m2

Etažnost: P+N (pritličje + nadstropje)

Avtor arhitekture/krajinske arhitekture:

Toplak Miha

Konstrukcija/način gradnje: masivna lesena CLT (križno lepljene plošče)

Klient: projekt Bivanje+

Status: v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja; namenjeno prodaji