Gradnja in inženiring

VODENJE IN IZVEDBA PROJEKTOV

Nudimo vam celovit inženiring pri vodenju in izvedbi naših projektov, ki zajema strokovno izvedbo aktivnosti v vseh fazah procesa gradnje.

V 19 letih smo si izoblikovali zanesljivo ekipo izvajalcev GOI (gradbenih, obrtniških, inštalacijskih) del.

 

ZGRADIMO ZA VAS – POMAGAMO VAM ZGRADITI

 • Vodenje projektov  od pridobivanja upravnih dovoljenj do predaje objekta investitorju
 • Svetovanje pri gradnji hiš ter optimizacija individualnih projektov
 • Inženiring pri načrtovanju in izvedbi projektov

PRIPRAVA PROJEKTNE  DOKUMENTACIJE S TEHNIČNIM SVETOVANJEM, PRIDOBIVANJEM SOGLASIJ IN UPRAVNIH DOVOLJENJ:

 • Izdelava ocene stroškov
 • Izdelava projektne naloge
 • Pridobivanje upravnih dovoljenj
 • Soglasja
 • Gradbeno dovoljenje

Izdelava, organizacija in koordinacija izdelave projektov

(arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne inštalacije, elektro inštalacije)

 • Idejni projekt  IP
 • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja  PGD
 • Projekt za izvedbo  PZI
 • Projekt izvedenih del  PID
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja

Gradnja hiše – potek upravnega postopka – vrste projektne dokumentacije

Koraki pred gradnjo hiše ali projektne faze načrtovanja objekta

Odločili ste se, da boste gradili stavbo. Pravico, da nekje postavite objekt, pridobite z gradbenim dovoljenjem. Za lažje razumevanje celotnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, vam na kratko predstavljamo korake, ki so za to potrebni. Skozi celoten postopek izdelovanja projektne dokumentacije v zvezi z gradnjo vas lahko vodimo tudi v našem podjetju:

1) lokacijska informacija

Lokacijska informacija je zbir vseh potrebnih prostorskih meril in pogojev, za katero zaprosite na občini, pod katero spada zemljiška parcela na kateri nameravate graditi

2) zemljiška parcela

Objekt lahko gradite le na zazidljivi lastniški zemljiški parceli

3) izbira projektanta

Za gradnjo stavbe v vsakem primeru potrebujete arhitekta, ki vam bo izdelal projektno dokumentacijo, nujno potrebno za gradnjo.

4) geodetski načrt

Geodetski načrt je obvezen sestavni del projekta za gradbeno dovoljenje in predpisana grafična podlaga na katero se načrtuje nov objekt.

5) projektne faze

Glede na namen uporabe se projektna dokumentacija razvršča na naslednje projekte:

– idejno zasnovo (IDZ), katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev,

– idejni projekt (IDP), katerega namen je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del,

– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja,

– projekt za izvedbo (PZI), katerega namen je izvedba gradnje,

– projekt izvedenih del (PID), katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja.

6) Popis GOI (gradbena dela, obrtniška dela, inštalaterska dela) del je obvezen del projektne dokumentacije PZI. Na podlagi popisa z vsemi izmerami pridobimo predračune.

7) nadzor

Nadzor nad gradnjo je zelo pomemben in obvezen segment v procesu gradnje, ki nadzoruje, da delo na gradbišču in gradnja poteka v skladu z načrti in dogovori ter opozarja na morebitne pomanjkljivosti in napake.

8) uporabno dovoljenje

Pogoj za začetek uporabe objekta, ki je bil zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja, je pridobljeno uporabno dovoljenje. Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu ga izda upravna enota, na kateri je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Za enostanovanjski objekt, zgrajeno na podlagi gradbenega dovoljenja, se lahko izda uporabno dovoljenje brez tehničnega pregleda, če se zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja priloži izjava projektanta in nadzornika, da je gradnja izvedena v skladu s predpisi. 

 

NEPREMIČNINE 

USTVARI/DODAJ VREDNOST

Bivati v lepem, kvalitetnem, očarljivem domu, ki dviguje moralo, veselje in upanje, ni edini način za izboljšanje življenja, je pa vsekakor  eden močnejših spodbujevalcev in polnilcev za naše telo in um.

Ustvari vrednost, dvigni vrednost bivanja, v smislu kvalitete bivanja, bolj inteligentnega bivanja, bolj zdravega in polnega bivanja in ne nazadnje tudi v smislu dviga vrednosti nepremičnine.

Dom je osnovna bazična enota vsakega posameznika, vsakega Slovenca in če začnemo dvigovati vrednost svojega bivanja in vrednost svojih nepremičnin, dvigujemo vrednost svoje zavesti in neposredno materialno vrednost svojega premoženja in države. Vsak na svoj mali način, vsak s svojim malim doprinosom v celostno sliko. In to je lahko velik poriv za dvig zavesti in posledično odnosov, sodelovanja, podpore en drugemu, …, na vseh področjih delovanja v družbi, kar pomeni, da družba prosperira, raste in se razvija.

Če se na nekem malem področju, recimo desetih hiš, le te začnejo postopoma lepo obnavljati in vzamimo še bonus, da so si sosedje v oporo in pomoč , se zgodi sledeče: cene vseh nepremičnin, vseh hiš na tem področju se dvignejo, okolje postane predmet navdiha, inspiracije (zakaj smo vsi radi na lepo urejenih krajih, v lepo urejenih turističnih destinacijah…), okolje privablja nove stanovalce z višjo zavestjo in ne nove stanovalce z razdiralno energijo, vsi ki tam bivajo se počutijo bolje, tak prostor v človeku vzpodbuja razvoj pozitivne naravnanosti, veselja in zaupanja, kar so temelji za kvalitetno bivanje, ki daje občutek varnosti in udobja.

Povečajte vrednost nepremičnine. Investicija v sebe. Večja materialna varnost.

Slovencem nepremičnine ogromno pomenijo, odnos imamo pa v povprečju slab.

Povečajmo kvaliteto nepremičnin.

Ker je v Sloveniji ogromno hiš na število prebivalcev, vsi ne bodo gradili novih hiš. Nasprotno.

V naše objekte vnašati čim boljše materiale – naravne materiale:

–              Pobarvati in počistiti objekt je definitivno boljše, kot če to ne naredimo.

–              Pobarvati z ekološkimi barvami, je boljše.

PRIPRAVA NA PRODAJO 

Ljudje kupujemo z očmi in čustvi.

Dom je naše osnovno zavetje.

Vsak kupec razmišlja, kako bo življensko napredoval v novem okolju, v novi nepremičnini. Kako bo moja družina napredovala na tem prostoru, kakšna bo zaščita na vseh nivojih, ali pa v primeru poslovnega prostora, kako bo moje podjetje prosperiralo tu, kako se bodo počutili zaposleni, ki so največja dragocenost podjetja.

Na vseh nivojih: fizično zdravje, mentalno zdravje, intelektualno zdravje.

Večina kupcev si ne predstavlja, kaj se lahko naredi z nepremičnine, kakšen potencial v resnici skriva.

Priprava nepremičnine na prodajo je podobna kot priprava avtomobila na prodajo.

Ko prodajamo avto, ga temeljito očistimo, pripravimo, osvežimo,  in enako je potrebno narediti z nepremičnino.

Jo temeljito očistiti, osvežiti, popraviti zelo dotrajane dele,  vsaj osnovne stvari…, na ta način si izboljšamo možnosti za prodajo, na ta način izkažemo spoštovanje potencialnim kupcem, za katere je to nov dom in z vloženo energijo pritegnemo več pozornosti.

Kupujete ali prodajate nepremičnino in si želite nasvet ali svetovanje, kontktirajte nas na 040/728-008.

 

OSVEŽITEV Z MAJHNIMI SREDSTVI

Tu ni mišljena popolna prenova  z velikimi vložki, ampak ustvarjanje lepega bivalnega okolja z minimalnimi sredstvi.

 • Osnovna popravila vitalnih delov: okna, vrata, vodovod, centralna/peč, elektrika
 • Slikopleskarska dela – tu je doprinos velik, saj za minimalen vložek zelo osvežimo prostor, odstranimo stare energije in vdihnemo del novega življenja
 • Popravila razbite keramike, kopalniške opreme…

Pripravimo vam vizualizacijo kot pomoč pri prodaji. Kako lahko nepremičnina izgleda, kakšen potencial v resnici skriva v sebi.

SVETOVANJE – osnovni ogled in svetovanje – obiščemo vas na lokaciji nepremičnine in vam svetujemo, kaj je smotrno narediti na nepremičnini in na kakšen način, da ne porabite velikih zneskov, po drugi strani pa nepremičnino pripravite na prodajo, ali pa jo izboljšate za svoje bivanje. Na vašo željo se seveda lahko dogovorimo tudi za pomoč pri izvedbi del.

CENIK OGLEDA:

–              90€  Ljubljana in Ljubljana okolica

–              110€ radij 60 km iz Ljubljane

–              130€ ostala Slovenija

 

POPOLNA PRENOVA – KOT INVESTICIJA

Imate nepremičnino, ki ni v najboljšem stanju, ima pa potencial, za investicijo.

Nudimo vam projektno sodelovanje.

 

POMOČ PRI NAKUPU IN PRODAJI

Zaupajte nam svoje želje in potrebe in s svojimi izkušnjami in partnerji vam pomagamo prodati ali kupiti vašo nepremičnino.

 

INVESTIRANJE V NEPREMIČNINE / PROJEKTNO SODELOVANJE – INVESTICIJSKI PROJEKTI 

Ste lastnik nepremičnine in je ne želite prodati v stanju v kakršnem je, želite investirati nadalje v nepremičnino, jo modernizirati, imate zemljišče in ga želite razviti, imate obstoječi objekt za rekonstrukcijo, ali nadomestno gradnjo…

Naš namen je polepšati Slovenijo/Svet z majhnimi koraki. Kjer lahko, prispevati k dvigu kvalitete prostora, izboljšanju objekta, dvigu zavesti in vibracije na posameznem delu in posledično dvigu vrednosti in kvalitete bivanja.

Če je projekt za nas investicijsko zanimiv in če smo investicije finančno sposobni, se angažiramo na tak način, če ne, pa smo se vedno sposobni angažirati z vizijo, znanjem, idejami…

Načrtovanje investicijskih projektov:

– Oblikovanje idej za investicijske projekte

– Ocenjevanje idej in izbor željenih projektov