Storitve

Gradnja in inženiring

VODENJE IN IZVEDBA PROJEKTOV

Nudimo vam celovit inženiring pri vodenju in izvedbi naših projektov, ki zajema strokovno izvedbo aktivnosti v vseh fazah procesa gradnje.

V več kot 20. letih smo si izoblikovali zanesljivo ekipo izvajalcev GOI (gradbenih, obrtniških, inštalacijskih) del.

ZGRADIMO ZA VAS – POMAGAMO VAM ZGRADITI

 • Vodenje projektov  od pridobivanja upravnih dovoljenj do predaje objekta investitorju
 • Svetovanje pri gradnji hiš ter optimizacija individualnih projektov
 • Inženiring pri načrtovanju in izvedbi projektov

PRIPRAVA PROJEKTNE  DOKUMENTACIJE S TEHNIČNIM SVETOVANJEM, PRIDOBIVANJEM SOGLASIJ IN UPRAVNIH DOVOLJENJ:

 • Izdelava ocene stroškov
 • Izdelava projektne naloge
 • Pridobivanje upravnih dovoljenj
 • Soglasja
 • Gradbeno dovoljenje

Izdelava, organizacija in koordinacija izdelave projektov (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne inštalacije, elektro inštalacije)

 • Idejni projekt  IP
 • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja  DGD
 • Projekt za izvedbo  PZI
 • Projekt izvedenih del  PID
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja

8 KORAKOV

Gradnja hiše – potek upravnega postopka – vrste projektne dokumentacije

Koraki pred gradnjo hiše ali projektne faze načrtovanja objekta

Odločili ste se, da boste gradili stavbo. Pravico, da nekje postavite objekt, pridobite z gradbenim dovoljenjem. Za lažje razumevanje celotnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, vam na kratko predstavljamo korake, ki so za to potrebni. Skozi celoten postopek izdelovanja projektne dokumentacije v zvezi z gradnjo vas lahko vodimo tudi v našem podjetju:

1.

LOKACIJSKA INFORMACIJA

Lokacijska informacija je zbir vseh potrebnih prostorskih meril in pogojev, za katero zaprosite na občini, pod katero spada zemljiška parcela na kateri nameravate graditi

2.

ZEMLJIŠKA PARACELA

Objekt lahko gradite le na zazidljivi lastniški zemljiški parceli

3.

IZBIRA PROJEKTANTA

Za gradnjo stavbe v vsakem primeru potrebujete arhitekta, ki vam bo izdelal projektno dokumentacijo, nujno potrebno za gradnjo.

4.

GEODETSKI NAČRT

Geodetski načrt je obvezen sestavni del projekta za gradbeno dovoljenje in predpisana grafična podlaga na katero se načrtuje nov objekt.

5.

PROJEKTNE FAZE

Glede na namen uporabe se projektna dokumentacija razvršča na naslednje projekte:

– idejno zasnovo (IDZ), katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev,

– idejni projekt (IDP), katerega namen je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del,

– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja,

– projekt za izvedbo (PZI), katerega namen je izvedba gradnje,

– projekt izvedenih del (PID), katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja.

6.

POPIS GOI

(gradbena dela, obrtniška dela, inštalaterska dela) je obvezen del projektne dokumentacije PZI. Na podlagi popisa z vsemi izmerami pridobimo predračune.

7.

NADZOR

Nadzor nad gradnjo je zelo pomemben in obvezen segment v procesu gradnje, ki nadzoruje, da delo na gradbišču in gradnja poteka v skladu z načrti in dogovori ter opozarja na morebitne pomanjkljivosti in napake.

8.

UPORABNO DOVOLJENJE

Pogoj za začetek uporabe objekta, ki je bil zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja, je pridobljeno uporabno dovoljenje. Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu ga izda upravna enota, na kateri je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Za enostanovanjski objekt, zgrajeno na podlagi gradbenega dovoljenja, se lahko izda uporabno dovoljenje brez tehničnega pregleda, če se zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja priloži izjava projektanta in nadzornika, da je gradnja izvedena v skladu s predpisi.

Kontaktirajte nas!

Kupujete ali prodajate nepremičnino in si želite nasvet ali svetovanje?

>