pZI - Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Projekt PZI je potreben pred pričetkom gradnje in ga je potrebno pri prijavi gradbišča tudi predložiti na upravno enoto.

Postopek

za izvedbo projekta PZI:

1. korak

Na podlagi projekta DGD se pripravi PZI projekt arhitekture, ki vsebuje detajle gradnje.

2. korak

Na podlagi projekta DGD statik pripravi projekt gradbenih konstrukcij – statiko.

3. korak

Na tej osnovi pa se izvede še PZI projekt elektrike in strojnih inštalacij, ki obsegajo vodovod, ogrevanje in po potrebi prezračevanje.

>